1. Trang chủ
  2. Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận y tế cho sản phẩm

TUV

U.S. Certificate

CFDA

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận CE

Chứng nhận đăng kí bản quyền phần mềm máy tính, Bằng chứng nhận mô hình tiện dụng

Chứng nhận công ty
  • Giấy phép kinh doanh
  • Giấy phép cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế

Thương hiệu ADSS

Danh hiệu
  • Chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao