1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Laser Erbium Glass 1540nm

Laser Erbium Glass 1540nm

    1. Máy laser cố định Er:Glass, FG 1540-ANăng lượng nhiệt mạnh của laser sẽ lựa chọn phá hủy các tuyến nhờn trong da và ngăn chúng phát triển. Nó hoạt hóa sự phát triển các cá thể oxy diệt vi khuẩn và tiêu diệt sự phát triển của vi khuẩn.
    1. Máy laser cầm tay Er:Glass, FG 1540-BTuy nhiên, bề mặt da không bị ảnh hưởng bởi quá trình điều trị. Thiết bị đáng tin cậy, không gây xâm lấn và đạt hiệu quả lâu dài.