Máy IPL

    1. Máy IPL Classic, FG 600Thiết kế chuyên nghiệp của cấu trúc xử lý bên trong: kéo dài tuổi thọ đèn xenon và cải thiện hiệu quả hơn công cụ truyền thống trên thị trường .
    1. Máy IPL, FG A10Thiết kế phần mềm thân thiện với người sử dụng: thiết lập thông số đơn giản và vận hành dễ dàng .
    1. Máy IPL đạt chuẩn FDA, VE 2000Ánh sáng xung mạnh (IPL), được dùng chủ yếu bởi người thực hành y tế và làm thẩm mỹ hoạt động dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên, là phương pháp triệt lông khỏi cơ thể.